Tin tức

hoạt hình 3d

Nhân sự khối nội thất & hoạt hình

Hai khối ngành thiết kế nội thất và hoạt hình 3d đang được đánh giá là những mảng thu hút rất lớn nguồn nhân lực trong thị trường tuyển dụng, với những kỹ năng đòi hỏi rất cao vì thế mức thu nhập dành cho khối ngành cũng thuộc vào hàng Top. Những bạn trẻ […]

Tạp chí đồ họa

Bài mới